Welkom op de website van de Staffordshire Bull Terrier Club Nederland.

De Staffordshire Bull Terrier Club Nederland (SBTCN) is opgericht op 4 mei 1975 en is sinds 2000 toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, beter bekend als “Raad van Beheer”. De SBTCN is de enige, door de Raad van Beheer erkende, rasvereniging voor de Staffordshire Bull Terrier in Nederland.

De SBTCN heeft ondermeer als doelstelling, de instandhouding en verbetering van het ras Staffordshire Bull Terrier, de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen het ras in het bijzonder. Een andere doelstelling van de SBTCN is, het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van het ras.

Om de bovenstaande doelen te bereiken, stelt de STBCN plannen op ter bestrijding van erfelijkheidsproblemen én treft zij maatregelen ter uitvoering van deze plannen. Zij organiseert lezingen, vergaderingen, cursussen en exposities.
De SBTCN neemt deel aan overleggen binnen de georganiseerde kynologie en stelt zich verder dienstbaar aan haar doel, dit voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.
De SBTCN verstrekt periodiek (4x per jaar) haar clubblad “de Stafford” aan haar leden.

Mede middels deze website wil de SBTCN iedereen informeren met betrekking tot het aankopen, het houden, het fokken en het opvoeden van Staffordshire Bull Terriers.

 

De Staffordshire Bull Terrier Club Nederland wenst u veel plezier op haar website.